De praktijk is gesloten t/m 1 januari 2024

Patiënten informatie

Alles wat belangrijk is om te weten, heb je op deze pagina binnen handbereik. Vragen? Bekijk de FAQ.

Tarieven

De tarieven voor orthodontische behandelingen worden één keer per jaar bepaald door de NZA, oftewel de Nederlandse Zorg Autoriteit. Bekijk de tarieven hier: tarievenboekje van 2023

Wij zullen een inschatting maken van het aantal beugels en afspraken die nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Op basis daarvan stellen we een kostenraming op die tijdens de planbespreking met je besproken wordt. Zo heb je van tevoren een indicatie van de kosten. Let op: deze kostenraming is slechts een inschatting van de totale kosten. Wanneer er te weinig medewerking vanuit de patiënt is, kan dit ertoe leiden dat de behandeling langer duurt en de kosten daardoor hoger zullen uitvallen.

Betalingen gaan via onze factoringmaatschappij Netpoint. Als je aanvullend verzekerd bent, wordt de rekening meestal direct naar jouw verzekeraar gestuurd. Informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen via Netpoint (0900 6876468) of bij onze balie-assistente. Ben je niet aanvullend verzekerd, dan vragen wij in ieder geval het eerste consult direct af te rekenen door middel van PIN.

Vergoedingen

Orthodontie wordt vrijwel nooit vanuit de basisverzekering vergoed, tenzij er sprake is van een ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak. Wees er dus van bewust dat een orthodontische behandeling onder de aanvullende verzekering valt en vaak slechts tot een bepaald maximumbedrag vergoed wordt. Verzekeraars hanteren verschillende vergoedingen en daarbij behorende voorwaarden. Wij kunnen je hierover niet adviseren. Doe dus eerst navraag bij jouw zorgverzekeraar voordat je start met een behandeling! Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld eens op Independer.

Meningsverschil

Wij doen ons uiterste best om bij al onze patiënten een optimaal behandelresultaat te bereiken. Toch kan het een keer voorkomen dat je niet tevreden bent, in welke opzicht dan ook. Laat ons dit dan graag weten door een email te sturen naar info@ortho-parkstad.nl en wij nemen contact met je op. In een persoonlijk gesprek kunnen we veel onduidelijkheden wegnemen en problemen verhelpen. Wij vertrouwen erop gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als dit onverhoopt niet lukt, kun je om bemiddeling vragen bij de klachtenregeling van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) waar wij bij aangesloten zijn.

Privacy

Patiënten informatie wordt niet met derden gedeeld zonder overleg met de tandarts en alleen met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts (verwijzing) die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek. Wanneer je jouw dossier opvraagt of een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dient een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend te worden.

Voor ieders veiligheid vragen wij je om ons te informeren indien er medische bijzonderheden zijn. Denk aan zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, geestelijke of lichamelijke afwijkingen enzovoorts.

Downloads

Recensies

Wij vinden jouw mening belangrijk! Deel je ervaring op Patiënten Vertellen of lees hoe andere patiënten hun behandeling ervaren hebben.

De praktijk is gesloten t/m 1 januari 2024

Aangepaste openingstijden

Maandag 20 mei zijn wij gesloten in verband met Pinksteren!